Volejte: 734 447 888 Dnes je pondělí, objednávky přijímáme od 10:30 do 21:00 hodin!       
Jídelní lístekKam rozvážímeVěrnostní klubObchodní podmínkyKontakt a otevírací doba   

Věrnostní klub

Chceme Vám poděkovat, že jste s námi.

Jaké výhody vám nabízí členství ve věrnostním klubu
Sbírání bodů má u nás smysl!
Každý kvartál totiž vyhodnocujeme deset z vás, s nejvyšším počtem bodů,
kteří od nás obdrží dárky z pivovaru v hodnotě 500 Kč.
Pokud jste to právě vy, vyzveme vás emailem, že taška s pivy a dalšími produkty,
které v pivovaru vyrábíme, jsou pro vás připraveny. Pokud si nepřijdete osobně,
rádi vám naše dárky pro vás přivezeme při objednávce pizzy.

Pro všechny platí akce - každá jedenáctá pizza zdarma.
Stačí jen sbírat rohy od krabic s označením PP (Pivovarská Piza).
Při objednávce dvou pizz nám stačí jen sdělit, že máte již deset štítků nasbíraných
a rozvozce vám tu levnější pizzu věnuje zdarma a vy mu jen předáte 10 nasbíraných
rohů od krabic s označením PP.

Jak se stát členem věrnostního klubu
 • Zaregistrujete se na našem webu a vyplníte pravdivě údaje ve formuláři
 • Po obdržení registračního emailu dokončíte svou registraci a je to hotovo.


  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Informace ke zpracování osobních dat
  Rožnovské pivní lázně s.r.o. se sídlem Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 27774813 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

  2. Zabezpečení Vašich osobních dat
  Rožnovské pivní lázně s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

  3. Právo na informace
  Vaším právem je požádat Rožnovské pivní lázně s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
  Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

  4. Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

  5. Aktualizace údajů, právo na opravu
  Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
  S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

  6. Námitky
  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7


  7. Právo na omezení zpracování
  Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

  8. Právo na výmaz
  Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme, výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

  9. Kam se můžete obrátit
  Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email tomas.kupcik@seznam.cz nebo na sídlo naší společnosti:
  Rožnovské pivní lázně s.r.o.
  Pivovarská 6
  75661 Rožnov pod Radhoštěm


  10. Webové stránky - soubory protokolů
  Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, nezpracováváme protokolové soubory na hostingových serverech.

  Tyto informace může zpracovávat poskytovatel webhostingových služeb forpsi.com


  11. Zasílání novinek na email
  V případě, že máte zájem od Rožnovské pivní lázně s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Rožnovské pivní lázně s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Rožnovské pivní lázně s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.


  12. Zpracování osobních údajů
  Podívejte se jak Rožnovské pivní lázně s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

  Objednávka z e-shopu
  Poznámka k záznamu: V případě, že na našem webu www.pivovarskapizza.cz učiníte objednávku, budeme o Vás evidovat osobní údaje.

  Právní titul Plnění smlouvy
  Osobní údaje Dodací adresa, telefon, Jméno, Příjmení, volitelně email (pokud jej uvedete)
  Účel zpracování vyřízení a doručení objednaných služeb
  Doba zpracování 2 roky


  Registrace uživatele e-shopu
  Poznámka k záznamu: V případě, že si na našem webu www.pivovarskapizza.cz chcete vytvořit účet, budeme o Vás evidovat osobní údaje.

  Právní titul Plnění smlouvy
  Osobní údaje Dodací adresa, telefon, Jméno, Příjmení, volitelně email (pokud jej uvedete)
  Účel zpracování zakoupení služeb a členství ve věrnostním klubu
  Doba zpracování do zrušení registrace


  Zasílání novinek z e-shopu
  Poznámka k záznamu: Zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s našim webem www.pivovarskapizza.cz

  Právní titul Souhlas
  Osobní údaje Email
  Účel zpracování V případě, že si přejte odebírat novinky z našeho e-shopu www.pivovarskapizza.cz prostřednictvím emailu, budeme Vám tyto novinky, zasílat na základě Vámi uděleného souhlasu.
  Doba zpracování do odvolání souhlasu


  13. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.


 • (c) Všechna práva vyhrazena | Rožnovské pivní lázně, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | IČ: CZ 277 74 813